Kalite Politikamız

CEVRE POLITIKAMIZ

Attığımız her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesini ve kirlenmenin kaynağında önleyerek asgari seviyede tutulması, kaynak israfını azaltmayı, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uyarak, proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede periyodik gözden geçirmeler ve hedefler ile sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak çevre politikamızdır.

IS GüVENLIGI POLITIKAMIZ

Otomatik Kapı üretimi konusunda sektöründe lider olan işletmemiz, "0" iş kazası ile çalışmayı prensip olarak kabul ederken, yürürlükteki kanuni düzenlemelere uymayı güvence altına almak üzere sürekli iyileştirme odaklı çalışma